Cronprinsen Adolph Friederic | Fartyg | Första Oktrojen, 1731-1746


Byggd på Stora stadsvarvet, 387 läster, 27 kanoner, 140 man.

1:a resan: till Kanton, 13/2 1746- 24/1 1748.

Skeppet Cronprinsen Adolph Friederic tas över av Svenska Ostindiska Kompaniets andra oktroj. –> Cronprinsen Adolph Friederic | Fartyg | Andra Oktrojen, 1746-1766


Leave a Reply