Förteckning över Ostindiska Kompaniets skepp under fjärde oktrojen


Header Skeppslista Ostindiska Kompaniet 4 oktrojen

Dokumentet är ett originaldokument från Göteborgs Universitets scannade arkiv av kvarlämnat material från Svenska Ostindiska Kompaniet. Arkivet är scannat och sparat i formatet DjVu. Dokumentet här är konverterat till pdf. Dokumentet ligger också som en del till grund för sammanställning av Ostindiska Kompaniets fullständiga skeppslista.

[display_podcast]

Boktips: Läsebok för släktforskare: lär dig tyda gammal skrivstil


Leave a Reply