Oct 312008
 

Westergöthland

Byggd på Gamla varvet i Göteborg, 162 läster, 8 kanoner.
1:a resan: till Bengalen 2/6 1799 – såld i Amsterdam 1802. På grund av skada och kaptenens död gått till Batavia och där köpt socker, gått till Kapstaden på grund av läckage, senare uppbringad två gånger av engelsmännen.

Andra liknade artiklar:

Mest lästa posterna på Ostindiska Kompaniet:

Innehåll angående släktforskning och genealogi:

  2 Responses to “Westergöthland | Fartyg | Fjärde Oktrojen, 1786-1806”

  1. […] var chef) och tre skepp är kända som byggda i Göteborg. Därav två på Varvet Viken och ett på Gamla varvet. Naturligtvis ritade han en rad örlogskepp, […]

  2. Westergöthland byggdes inte i Göteborg utan i Gävle, vilket framgår av kommerskollegiets fribrev för Westergöthland utfärdat 1799. I fribrevet framgår dock inte vilket av Gävlevarven som fartyget byggdes vid, eller byggmästaren. Däremot noteras dess förste befälhavare Wilhelm Conrad Nisser. Fribrevet finns i original i Riksarkivet i Stockholm

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.