Oct 312008
 

Fredrica

Köpt i Isle de France, 243 läster, 12 kanoner, 56 man.
1:a resan: från Isle de France 16/4 1800.
2:a resan: till Kanton, 13/7 1801-31/7 1803.
3:e resan till Indien och Kanton 11/4 1804-1/1 1806.

Oct 302008
 

Prinsessan

Byggd i Karlskrona, 283 läster, 16 kanoner, 70 man.
1:a resan: till Kanton, 20/5 1803-18/8 1803.
2:a resan: till Isle de France och Kanton 11/4 1804-11/5 1805.