Jul 312008
 

Den här boken är intressant även om den direkt inte tar upp angelägenheter som berör Ostindiska kompaniet. Boken beskriver Sveriges mest kände sjörövare Lasse i gatan, eller kapare som det egentligen var frågan om. Kapandet var ett sätt för nationer att föra ekonomiskt krig mellan varandra. Kaparbrev delades ut av staten som på så sätt sanktionerade verksamheten. Lasse i gatan vars riktiga namn var Lars Gatenhielm opererade som kapare under det stora nordiska kriget personligt headhuntad av kungen Karl XII.

Kompaniet hade en hel del problem med sjöröveri, i alla fall var det något man tog på största allvar och Kompaniets båtar hade laglig rätt att skydda last och besättning med våld om så skulle behövas. Boken om Lasse i gatan tar i ett kapitel upp hur pirater från Madagaskar närmade sig den Svenska kungen med ett förslag om handel på ostindien under svensk flagg. Initiativet från piraterna föll i god jord hos Kungen men så kom en knapp ivägen för detta företag. Det hela rann ut i sanden men kan ses som ett av de första försöken till en ostindienhandel under svensk flagg. Författare:Lars Ericson Wolke.

Gå till bokhandel

Andra liknade artiklar:

Mest lästa posterna på Ostindiska Kompaniet:

Innehåll angående släktforskning och genealogi:

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.