Ostindiska Kompaniets boklista


Det stora svenska äventyret – boken om Svenska Ostindiska Compagniet
Författare: Robert Hermansson
Utgiven: 2003

Läsebok för släktforskare: lär dig tyda gammal skrivstil
Författare: Henrik Anderö
Författare: Elisabeth Thorsell
Utgiven: 2007

Lasse i gatan : Kaparkriget och det svenska stormaktsväldet
Författare: Lars Ericson Wolke
Utgiven: 2007

Historien om Ostindienfararna
Författare: Herman Lindqvist
Utgiven: 2002

Från Kina Till Europa
Boktitel: Från Kina till Europa, Kinesiska konstföremål från de ostindiska kompaniernas tid
Författare: Jan Wirgin
Utgiven:1998

Ostindiska Compagniet och jakten på silver: snillen eller tokstollar
Författare: Bertil Holmström
Utgiven: 2007

Brev från Batavia En resa till Ostindien 1782-1786
Författare: Clas Fredrik Hornstedt

Peter Johan Bladh och Svenska Ostindiska Compagniet åren 1766–84
Författare: Lunelund Birgit


Leave a Reply