Peter Johan Bladh och Svenska Ostindiska Compagniet åren 1766–84


Pressmeddelande 10.6.2008 ((http://www.sls.fi/media/pressmeddelanden/10062008_reinius_bladh.pdf))

Peter Johan Bladh (1746–1816), född i Vasa, var den enda av finsk härkomst som nådde upp till den högt uppsatta positionen som superkargör, en slags verkställande direktör, vid Svenska ostindiska kompaniet. Bladh var med på ett flertal handelsresor till Kina och bodde under många år i Kanton, där han blev chef för det svenska kontoret. Birgit Lunelund följer Bladhs karriär inom kompaniet och hans vardag i Kanton genom brev och andra handlingar. ((http://www.ostindiskakompaniet.se/bladh-petter-johan/))

Bokhandel ((Peter Johan Bladh och Svenska Ostindiska Compagniet åren 1766–84))


Leave a Reply