Category: Böcker

 • Ostindiska Kompaniets boklista

  Det stora svenska äventyret – boken om Svenska Ostindiska Compagniet Författare: Robert Hermansson Utgiven: 2003 Läsebok för släktforskare: lär dig tyda gammal skrivstil Författare: Henrik Anderö Författare: Elisabeth Thorsell Utgiven: 2007 Lasse i gatan : Kaparkriget och det svenska stormaktsväldet Författare: Lars Ericson Wolke Utgiven: 2007 Historien om Ostindienfararna Författare: Herman Lindqvist Utgiven: 2002 Från Kina Till Europa Boktitel: […]

 • Det stora svenska äventyret – boken om Svenska Ostindiska Compagniet

  Robert Hermansson hämtar sitt material från resebeskrivningar och ögonvittnesberättelser på ett sätt som levandegör människornas villkor på ett mycket intressant sätt. Boken är tung utan att vara tjock, lätt utan att vara ytlig.

 • Läsebok för släktforskare: lär dig tyda gammal skrivstil

  Många arkiv innehållande handskrivna originaldokument finns i dag lättillgängligt via internet. Stor energi har lagts ner att tillhandahålla handskrivna dokument genom scanning. Sedan återstår det bara att tolka dessa dokument vilket inte alltid låter göra sig så lätt. Speciellt för generationen (undertecknad) som inte fick lära sig skrivstil. Här kommer ett tips på läsebok för […]

 • Lasse i gatan : Kaparkriget och det svenska stormaktsväldet

  Den här boken är intressant även om den direkt inte tar upp angelägenheter som berör Ostindiska kompaniet. Boken beskriver Sveriges mest kände sjörövare Lasse i gatan, eller kapare som det egentligen var frågan om. Kapandet var ett sätt för nationer att föra ekonomiskt krig mellan varandra. Kaparbrev delades ut av staten som på så sätt […]

 • Historien om Ostindienfararna

  Journalisten, författaren och den populärhistoriskt intresserade Herman Lindqvist beskriver här Ostindiska kompaniets historia på sitt speciella sätt. Boken är rikt illustrerad och Lindqvist ger ett på lättillgängligt sätt möjlighet för läsaren att del av kompaniets intressanta historia.

 • Från Kina Till Europa

  Boken “Från Kina till Europa” med underrubriken “Kinesiska konstföremål från de ostindiska kompaniernas tid” gavs ut 1998 i samband med en utställning på Östasiatiska Museet med samma namn. Boken beskriver inte bara en mängd föremål typiska för handeln med Ostindien utan den har även andra självstående kapitel såsom Svenska Ostindiska Kompaniets handel med Kina, konst […]

 • Ostindiska Compagniet och jakten på silver: snillen eller tokstollar

  Mycket har skrivits om Ostindiska kompaniet och om de segelfartyg som hämtade hem ovärderliga skatter till Sverige. Men i den här nya boken beskrivs en helt annan historia, så fantastisk att den skulle platsa i vilket TV-drama eller “såpa” som helst. Det hemliga och spektakulära gruvprojekt som drogs igång i slutet av 1700-talet, delvis med […]

 • Brev från Batavia En resa till Ostindien 1782-1786

  Den svenska botanisten och läkaren Clas Fredrik Hornstedt :s anteckningar från hans resa till Ostindien 1782-1786 utges i sin helhet försedda med artiklar, kommentarer och de rika originalillustrationerna i färg. Hornstedt reste med Ostindiska kompaniets skepp “Sophia Magdalena” från Göteborg via Godahoppsudden till Java. Han var den kända naturvetaren Carl Peter Thunbergs elev och avsikten […]

 • Peter Johan Bladh och Svenska Ostindiska Compagniet åren 1766–84

  Pressmeddelande 10.6.2008 ((http://www.sls.fi/media/pressmeddelanden/10062008_reinius_bladh.pdf)) Peter Johan Bladh (1746–1816), född i Vasa, var den enda av finsk härkomst som nådde upp till den högt uppsatta positionen som superkargör, en slags verkställande direktör, vid Svenska ostindiska kompaniet. Bladh var med på ett flertal handelsresor till Kina och bodde under många år i Kanton, där han blev chef för […]