May 082009
 

Matrikel Svenska Ostindiska Kompaniets direktörer

Titel Namn Plats Född-Död
Amiralen Theodor Christophers Ankarcrona Stockholm 1687-1750
Handelsmannen Andreas Andersson Göteborg 1745-1809
Commercerådet Carl Abraham Arfwedsson Göteborg 1774-1861
Landshövdingen Patrik Alströmer Alinsås 1733-1804
Handelsmannen Frantz Bedoire Stockholm 1690-1742
Commercerådet Niklas Björnberg Göteborg 1758-1829
Överceremonimästaren Carl Broman Stockholm 1703-1784
Commercerådet Colin Campbell Göteborg 1686-1757
Handelsmannen Hugh Campbell Göteborg f.o.d i engl
Commercerådet Georg Henrik Conradi Stockholm 1718-1798
Commercerådet William Chalmers Göteborg 1748-1811
Commercerådet Robert Finlay Stockholm 1719-1785
Handelsmannen Abraham Grill Göteborg 1707-1768
Commercerådet Claes Grill Stockholm 1705-1767
Commercerådet Johan Abraham Grill Stockholm 1719-1799
Bruksägaren Jean Abraham Grill Godegård 1736-1792
Commercerådet Michael Grubb Göteborg 1728-1807
Möbelhandlaren Carl Adolph Grevesmuhl Stockholm 1744-1827
Handelsmannen Martin Hagbom Stockholm 1749-1818
Handelsmannen Martin Holterman Göteborg 1715-1793
Commercerådet Simon Bernhard Hebbe Stockholm 1726-1803
Magasinsförvaltaren Bengt Gustaf Ingelman Göteborg 1774-1834
Handelsmannen Carl Gottfrid Kusel Stockholm 1729-1795
Commissarien Henrik König Stockholm 1686-1736
Handelsmannen Christian König Stockholm 1724-1803
Handelsmannen Per Theodor König Stockholm 1718-1800
Commercerådet Magnus Lagerström Göteborg 1691-1759
Riksrådet Johan Liljencrantz Stockholm 1730-1815
Bruksägaren Jean Henri Le Febure Gimo 1708-1767
Handelsmannen Olof Lindahl Göteborg 1747-1801
Generalmajoren Fabian Löwen Häringe 1699-1773
Presidenten Carl Erik Lagerheim Stockholm 1742-1813
Handelsmannen Jonas Eriksson Malm Göteborg -1775
Commercerådet Herman Petersen Stockholm 1713-1765
Commercerådet Anders Plomgren Stockholm 1700-1786
Handelsmannen Charles Pike Göteborg -1741
Handelsmannen Joh. Fredr. Petterson Göteborg 1725-
Commercerådet Lars Reimers Stockholm 1738-1811
Handelsmannen Sven Olof Rosenberg Marstrand 1760-1842
Statsrådet Hans Niklas Schwan Stockholm 1764-1829
Handelsmannen Niklas Sahlgren Göteborg 1701-1776
Commercerådet Berndt Harder Santesson Göteborg 1776-1862
Riksrådet Carl Fredr. Scheffer Stockholm 1715-1786
Handelsmannen David af Sandeberg Göteborg 1726-1778
Commercerådet Joh. Fredr. Ström Göteborg 1731-1781
Bruksägaren Nils Ström Göteborg 1714-1783
Commercercerådet David von Schinkel Stockholm 1743-1807
Borgmästaren Jacob Schutz Göteborg 1709-1772
Bruksägaren Axel Rutger Sparre Göteborg 1712-1751
Assesorn Volrath Tham Stockholm 1687-1737
Handelsmannen Gustaf Tham Göteborg 1724-1780
Handelsmannen Joans Tranchell Göteborg 1740-1809
Handelsmannen Martin Törngren Göteborg 1735-1799
Handelsmannen Laurens Tarras Göteborg 1760-1817
Överståthållaren Samuel af Ugglas Stockholm 1750-1812
Godsägaren Jacob Jeansson von Utfall Nääs 1715-1791
Handelsmannen John Wilson Göteborg -

Refrenser: Ostindiska Compagniets Saga 1920 , Eskil Olán

Oct 072008
 

Beställning Till på Skeppet År
Segelmakare Kanton Gustaf Adolph 1783
Segelmakare Kanton Sophia Magdalena 1786

Ostindiska kompaniet dokument och personer, 1731-18331

Externa resurser angående släktforskning och genealogi2


Hänvisningar:

  1. http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/djvu.xml?id=36&doc=36&page=67(())
  2. http://www.genealogi.se(())
Jul 292008
 

Beställning Till på Skeppet År
Skepsspredikant Kanton Lovisa Ulrica 1766
Skepsspredikant Kanton Adolph Fredric 1768
Skepsspredikant Kanton Lovisa Ulrica 1771
Skepsspredikant Cadiz Cron Prins Gustaf 1773

Ostindiska kompaniet dokument och personer, 1731-1833 1

Se även http://www.tomdahlstedt.se/soic.htm


Hänvisningar:

  1. http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/djvu.xml?id=36&doc=36&page=67(())
Jul 292008
 

Beställning Till på Skeppet År
Kapten Kanton Finland 1769
Kapten Kanton Sophia Magdalena 1773
Kapten Kanton Sophia Magdalena 1776

Ostindiska kompaniet dokument och personer 1731-18131


Hänvisningar:

  1. http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/djvu.xml?id=36&doc=36&page=32(())
Jul 282008
 

Beställning Till på Skeppet År
Förste Assistent Kanton Terra Nova 1781
3:e Superkargör Kanton Sophia Magdalena 1792

William Chalmers sista vilja, text Mikael Carlsson.1


Hänvisningar:

  1. http://www.chalmers.se/HyperText/ChalmersMagasin/nr2_2007/historiskt.pdf(())
Jul 282008
 

Beställning Till på Skeppet År
4:e Timmerman Kanton Götheborg 1787
3:e Timmerman Kanton Gustaf III 1791
4:e Timmerman Kanton Sophia Magdalena 1792
4:e Timmerman Kanton Sophia Magdalena 1794
3:e Timmerman Kanton Drottningen 1800

Ostindiska kompaniet dokument och personer, 1731-1813 1


Hänvisningar:

  1. http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/djvu.xml?id=36&doc=36&page=2(())
Jul 162008
 
Beställning Till på Skeppet År
Skeppsskrivare Kanton Sophia Ulrica 1766
Assistent Kanton Adolph Fredrik 1768
Assistent Kanton Stockholmsslott 1771
Assistent Kanton Drottning Sophia Magdalena 1773
Super Cargo Kanton Stockholmsslott 1776

Se även “Peter Johan Bladh – Ostindienfararen, superkargören och kanslirådet av K.I. Nordlund”1

Boktips: Peter Johan Bladh och Svenska Ostindiska Compagniet åren 1766–84


Hänvisningar:

  1. http://sydaby.eget.net/swe/bladh/bladh.htm(())
Jul 112008
 

Beställning Till på Skeppet År
Konstapel ? Kanton Stockholms Slott 1776
Konstapel ? Kanton Lovisa Ulrica 1778
Extra ?styrman Kanton Gustav III 1780
1:a ?styrman Kanton Adolph Fredrich 1782
5:e Styrman Kanton Götheborg 1787
1:e Styrman Kanton Sophia Magdalena 1798
Styrman Kanton Sophia Magdalena 1800

Matrikel1


Hänvisningar:

  1. Ostindiska Kompaniet, dokument och personer 1731-1813, sid.1(())
Jul 112008
 

Beställning Till på Skeppet År
Kvartermästare Kanton Sophia Magdalena 1792
Kvartermästare Kanton Gustaph Adolph 1794
Kvartermästare Kanton Gustaph Adolph 1796

Matrikel1

Död 27:e Oktober 1801


Hänvisningar:

  1. Ostindiska Kompaniet, dokument och personer 1731-1813, sid.1(())
Jul 112008
 

Beställning Till på Skeppet År
4:e Timmerman Kanton Gustaf III 1778
1:a Timmerman Kanton Sophia Magdalena 1780

Matrikel1

Död 1:a Januari 1782


Hänvisningar:

  1. Ostindiska Kompaniet, dokument och personer 1731-1813, sid.1(())