Afock den första kinesen i Sverige


“Det första dokumenterade kinesiska besöket i Sverige skedde under Gustav III dagar när en nyfiken ung sydkinesisk handelsman, tillika tolk åt Svenska Ostindiska kompaniet, Afock, år 1786, besökte landet inbjuden av superkargören Olof Lindahl. När kungen frågade honom om han inte var förvånad över att Sverige hade så liten befolkning ska han ha svarat med kinesisk artighet: ”Ja, litet Fålke, män gote Fålket” ((Citat ur Kjellgren (2001) Sveriges kineser))

Det är den 20:e Juli 1786. Olof Lindahl har efter att som stationär superkargör åt Ostindiska kompaniet i Kanton i över 7 år återkommit till Svensk mark. Denna resa skulle även bli den sista kinaresan för Olof. Han var nu 38 år gammal och det var dags att stanna på svensk mark efter att i 20 år, nästan konstant, antingen befunnit sig på ett skepp till eller ifrån- eller boende i Kina. Olof kunde minnas tillbaka då han, bara 18 år, stigit på Skeppet Adolph Fredrik som skeppsskrivare. Det hade blivit 6 resor totalt i kompaniets tjänst och nu äntligen skulle han få möjlighet att använda sig av förmögenheten som tjänats ihop. Olofs engagemang i Kompaniet var dock långt ifrån över. Nu var siktet ställt på det slutgiltiga karriärsmålet för en sann tjänsteman vid Kompaniet. Olof Lindahl skulle inte sluta förren han tillskansat sig titeln Direktör vid Ostindiska kompaniet.

Som ett av stegen i att realisera denna plan genomförde Olof en riktig PR-kupp. Han hade bjudit med sig en ung kinesisk lingvist (översättare) att följa med på resan tillbaka Sverige. Detta var första gången en kines beträdde svensk mark. ((I artikeln Afock- den förste kines som besökte Sverige som publicerades i Orientaliska studier Nr 98, 1998 skriver Jan Wirgin att en kinesisk köpman vid namn Choi A-fuk besökte Sverige som gäst till Superkargören vid Ostindiska kompaniet Olof Lindahl. Wirgin skriver också att det “så vitt man vet var den förste kines som besökt Sverige”. Det har hävdats att den högt uppsatte Hongköpmannen och tillika mandarinen Pon-key qua skulle ha gästat Niclas Sahlgren i Göteborg. Det finns inga belägg för att så skulle vara fallet skriver Wirgin i samma artikel. Artikeln om det första dokumenterade kinesiska besöket i Sverige är även publicerad i boken Från Kina till Europa))

Att denna inbjudan skulle göra stort intryck vid hemkomsten visste Olof. Det skulle ge en fot i dörren till de flesta som var något att räkna med och en god möjlighet att bygga vidare på nätverket för det kommande värvet på svensk mark.


2 responses to “Afock den första kinesen i Sverige”

  1. Jag är mycket glad över din kommentar! Ursäkta det korta inlägget på siten och jag förstår absolut dina invändingar.

    Om du har ork så vill jag förklara min agenda angående inlägget och siten som du hittat.

    Det började när jag växte upp och hörde på historier berättade av min farmor som hade utfört lite släktforskning. På min farfars sida kom det fram en man vid namn Olof Lindhal som skulle varit direktör vid Ostindiska kompaniet. Detta var lite av en släktmyt tills jag började forska med hjälp av den nya uppfinningen internet 🙂 Jag hittade en artikel om Sjörövaren i Tvartorp skriven av Christer Öhjring som bekräftade att myten inte var en myt utan en sann historia. Jag har efter att så sent som i går talat med Christer fått ok att publicera historien om sjörövaren i Tvartorp. “Sjörövaren” Olof Lindhal var den som bjöd in den första kinesen till Sverige.

    Nu till mina egna kommentarer: Efter att Olof L varit som stationär superkargör i Kanton i 7 år skulle komma hem hade han ett PR kort med sig vilken var den unga kinesiska lingvisten Afock. Som den första kines i Sverige gjorde han en naturlig uppståndelse. Afock blev avbildad av de främsta konstärerna i Sverige. Det fanns en anleding till detta. Olof L var gift med kusinen som var gift med kusinen till brodern Elias Martin (som var den första ansvariga för konstakademien) b. Hmm komplicerat men det gav Olof ett tillfälle attt sprida sitt mediabudskap. Jag är ung (38 år) klarat 6 resor till Kina och svinrik. Intressant och kul! Han åkte runt med sin Kinesiska vän. (Hittas i olika dagböcker från tiden) och gav allt.

Leave a Reply