Calmar | Fartyg | Första Oktrojen, 1731-1746


byggd i Kalmar, 354 läster, 22 kanoner, 100 man.

1:a resan: till Kanton, 14/3 1741- 25/8 1743.
2:a resan: till Kanton, 1/1 1744-12/8 1745.
3:e resan: till Kanton, 13/2 1746- 25/5 1748.


Leave a Reply