Cron Prins Gustaf | Fartyg | Fjärde Oktrojen, 1786-1806


Övertagen från tredje oktrojen, 488 läster, 18 kanoner, 150 man.

7:e resan: till Kanton, 2/2 1788-13/5 1790


Leave a Reply