Cronprinsen Adolph Friederic | Fartyg | Andra Oktrojen, 1746-1766


övertagen från första oktrojen, 387 läster, 26 kanoner, 140 man

2:e resan: till Kanton, 19/12 1749-18/6 1751.
3:e resan: till Kanton, 23/12 1752- 3/7 1754.


Leave a Reply