Cronprinsessan Lovisa Ulrica | Fartyg | Första Oktrojen, 1731-1746


320 läster, 24 kanoner, 120 man.

1:a resan:till Kanton, 30/1 1746-6/10 1747.

Skeppet Cronprinsessan Lovisa Ulrica tas över av Svenska Ostindiska Kompaniets andra oktroj. –> Cronprinsessan Lovisa Ulrica | Andra Oktrojen, 1746-1766


Leave a Reply