Drottning Ulrica Eleonora | Fartyg | Första Oktrojen, 1731-1746


tidigare engelska ostindieskeppet The Heatcot, 250 läster, 103 man.

1:a och enda resan: till Porto Novo och Bengalen, 2/2 1734- 13/2 1735.


Leave a Reply