Drottningen | Fartyg | Fjärde Oktrojen, 1786-1806


Byggd på varvet Viken i Göteborg, 543 läster, 20 kanoner, 150 man

1:a resan: till Indien och Kanton, 21/2 1798-27/10 1799.
2: resan till Kanton, 7/5 1800-7/4 1802.
3:e resan till Kanton, 9/1 1803- förliste samma natt på Humberön vid Arendal i Norge


One response to “Drottningen | Fartyg | Fjärde Oktrojen, 1786-1806”

Leave a Reply