Warning: strpos(): Empty needle in /home/u/u4196667/www/ostindiskakompaniet/wp-includes/media.php on line 1613

Warning: strpos(): Empty needle in /home/u/u4196667/www/ostindiskakompaniet/wp-includes/media.php on line 1613
Förteckning Svenska Ostindiska Kompaniets skepp under tredje oktrojen – Ostindiska Kompaniet

Förteckning Svenska Ostindiska Kompaniets skepp under tredje oktrojen


Header Skeppslista Ostindiska Kompaniet tredje oktrojen

Dokumentet är ett originaldokument från Göteborgs Universitets scannade arkiv av kvarlämnat material från Svenska Ostindiska Kompaniet. Arkivet är scannat och sparat i formatet DjVu. Dokumentet här är konverterat till pdf. Dokumentet ligger också som en del till grund för sammanställning av Ostindiska Kompaniets fullständiga skeppslista. Dokumentet är också en uppställning av resorna varje skepp gjorde och vilken kapten och superkarg som medföljde. Detta dokument är 8 Mbyte vilket gör att det kan ta viss tid för dig som kanske har en inte så snabb Internetlina.

Ett alternativ är att ladda ner DjVu (läs hur man gör) och hämta dokumentet i detta format direkt från det scannade arkivet Göteborgs Universitet tillhandahåller. Förteckning öfver svenska ostindiska compagniets skepp som äro avseglade från Götheborg under nya eller tredje octrojen

[display_podcast]


Leave a Reply