Freeden | Fartyg | Andra Oktrojen, 1746-1766


övertagen från första oktrojen, byggd på Terra Nova, 260 läster, 22 kanoner, 130 man.

2:e resan: till Kanton, 20/2 1748- 11/7 1749.


Leave a Reply