Freeden | Fartyg | Första Oktrojen, 1731-1746


byggd på Terra Nova, 260 läster, 22 kanoner, 120 man.

1:a resan:till Kanton, 30/1 1746-8/9 1747.

Skeppet Freeden tas över av Svenska Ostindiska Kompaniets andra oktroj. –> Freeden| Fartyg | Andra Oktrojen, 1746-1766


Leave a Reply