Friedericus Rex Sueciae | Fartyg | Första Oktrojen, 1731-1746


Ostindiska kompaniets första fartyg var ursprungligen döpt till Terra Nova, samman namn som varvet i Stockholm, år 1725 där det byggdes. Fartyget döptes om av kompaniet till Friedericus Rex Suecie efter att man fått en hel del hjälp från amiralitetet att utrusta och göra klart för den första Ostindien resan. (( sid 32, Det Stora svenska änentyret))

byggd på Terra Nova, 200 läster, 20 kanoner, 100 man.

1:a resan:till Kanton, 9/2 1732-27/8 1733.
2:a resan till Kanton, 25/2 1735- 31/7 1736.
3:e resan till Kanton, 1/12 1737- 13/7 1739.
4:e resan till Bengalan, 5/4 1740- 12/8 1745.
5:e resan till Kanton, 1/1 1744- 12/8 1745.


Leave a Reply