Götha Leijon | Fartyg | Andra Oktrojen, 1746-1766


310 läster, 28 kanoner, 120 man.

1:a resan: till Kanton, 27/12 1746- 20/6 1749.
2:a resan: till Surat och Kanton, 8/4 1750- 26/6 1752.
3:e resan: till Kanton, 23/12 1752- 1/7 1754.


Leave a Reply