Götheborg | Fartyg | Första Oktrojen, 1731-1746


byggd på Terra Nova, 340 läster, 30 kanoner, 120 man.

1:a resan: till Kanton, -/1 1739- 15/6 1740.
2:a resan: till Kanton, 16/2 1741- 28/7 1742.
3:e resan: till Kanton, 14/3 1743- 12/9 1745, förolyckad på hemresan vid Nya Älvsborg.


One response to “Götheborg | Fartyg | Första Oktrojen, 1731-1746”

Leave a Reply