Götheborg II | Fartyg | Fjärde Oktrojen, 1786-1806


Byggd på varvet Viken i Göteborg, 530 läster, 20 kanoner, 170.

1:a resan: till Kanton, i konvoj med Prins Gustaf, 2/2 1788-13/5 1790.
2:a resan: till Bombay och Kanton,13/11 1791-12/6 1793.
3:e resan: till Kanton, 5/12 1795-förolyckad vid Kapstaden på utresan 8/3 1796


One response to “Götheborg II | Fartyg | Fjärde Oktrojen, 1786-1806”

Leave a Reply