Gustaf Adolhp | Fartyg | Fjärde Oktrojen, 1786-1806


Övertagen från tredje oktrojen, 518 läster, 18 kanoner, 150 man.

2:a resan: till Kanton, -/1 1787-21/7 1788.
3:e resan: till Indien och Kanton, 16/11 1794-8/9 1796.
4:e resan: till Indien, 21/4 1797-såld i England


Leave a Reply