Gustaf Adolhp | Fartyg | Tredje Oktrojen, 1766-1786


Byggd på stora stadsvarvet, 518 läster, 18 kanoner, 150 man.

1:a resan: till Kanton, 29/4 1784-29/6 1786.

Skeppet Gustaf Adolph tas över av Svenska Ostindiska Kompaniets fjärde oktroj. Gustaf Adolhp | Fartyg | Fjärde Oktrojen, 1786-1806


Leave a Reply