Gustaf III | Fartyg | Fjärde Oktrojen, 1786-1806


Övertagen från tredje oktrojen, 499 läster, 29 kanoner, 160 man.

5:e resan: till Kanton, 20/2 1791-2/7 1792.
6:e resan: till Kanton, 2/3 1797-1/10 1798.
7:e resan: till Kanton, 3/5 1799-18/8 1801.
8:e resan till Kanton, 28/6 1802-23/9 1803.
9:e resan till Kanton, 15/6 1804-11/11 1805.


Leave a Reply