Hoppet | Fartyg | Andra Oktrojen, 1746-1766


Byggd på Terra Nova, 280 läster, 28 kanoner, 130 man.

1:a resan: till Kanton, 26/1 1748- 11/7 1749.
2:a resan: till Kanton, 20/12 1751- 9/6 1754.


Leave a Reply