Maria Carolina | Fartyg | Fjärde Oktrojen, 1786-1806


Byggd i Frankrike, 320 läster, 10 kanoner, 80 man

1:a resan: till Indien och Kanton, 30/5 1798-17/4 1800.
2:a resan till Kanton, 13/7 1801-23/9b1803.
3:e resan: till Kanton, 15/6 1804-1/3 1806.


Leave a Reply