Östergöthland | Fartyg | Fjärde Oktrojen, 1786-1806


byggd i Norrköping, 266 läster, 14 kanoner, 56 man
1:a resan: till Kanton, 5/5 1799-12/6 1801
2:a resan: till Indien och Kanton 5/4 1802-1/5 1804


Leave a Reply