Prins Gustaf | Fartyg | Andra Oktrojen, 1746-1766


Byggd på Terra Nova, 236 läster, 28 kanoner, 110 man.

1:a och enda resan: till Kanton, 27/12 1746- 25/8 1748.


Leave a Reply