Prinsessan | Fartyg | Fjärde Oktrojen, 1786-1806


Prinsessan

Byggd i Karlskrona, 283 läster, 16 kanoner, 70 man.
1:a resan: till Kanton, 20/5 1803-18/8 1803.
2:a resan: till Isle de France och Kanton 11/4 1804-11/5 1805.


2 responses to “Prinsessan | Fartyg | Fjärde Oktrojen, 1786-1806”

Leave a Reply