Riddarhuset | Fartyg | Första Oktrojen, 1731-1746


byggd på Clasons varv, 340 läster, 30 kanoner, 135 man.

1:a resan: till Kanton, 22/3 1740- 18/10 1742.
2:a resan: till Kanton, 22/4 1743- 12/9 1745.


Leave a Reply