Riksens Ständer | Fartyg | Tredje Oktrojen, 1766-1786


övertagen från 2:a oktrojen, 460 läster, 16 kanoner, 150 man

4:e resan: till Kanton, 15/12 1768-17/6 1770


Leave a Reply