Stockholm | Fartyg | Första Oktrojen, 1731-1746


byggd i Kalmar, 354 läster, 22 kanoner, 100 man.

1:a resan: till Kanton, -/12 1737- 13/7 1739.
2:a resan: till Kanton, 5/4 1740- 18/10 1742.
3:e resan: till Kanton, 9/1 1745-, förolyckad på Shetland 12/1 under utresan.


Leave a Reply