Suecia | Fartyg | Första Oktrojen, 1731-1746


byggd på Terra Nova, 283 läster, 28 kanoner, 120 man.

1:a resan: till Kanton, 1/2 1737- 28/8 1738.
2:a resan: till Kanton, -/1 1739, förolyckad under hemresan på Orkney 18/11 1740.


One response to “Suecia | Fartyg | Första Oktrojen, 1731-1746”

Leave a Reply