Tre Cronor | Fartyg | Första Oktrojen, 1731-1746


byggd i utlandet, 225 läster, 28 kanoner.

1:a och enda resan: till Kanton, -/2 1736- 4/7 1737.


Leave a Reply