Wasa | Fartyg | Fjärde Oktrojen, 1786-1806


Wasa

Byggd i Karlskrona, 478 läster, 20 kanoner, 167 man.
1:a och enda resan: till Kanton, 20/5 1803-18/8 1805.


2 responses to “Wasa | Fartyg | Fjärde Oktrojen, 1786-1806”

Leave a Reply