Westergöthland | Fartyg | Fjärde Oktrojen, 1786-1806


Westergöthland

Byggd på Gamla varvet i Göteborg, 162 läster, 8 kanoner.
1:a resan: till Bengalen 2/6 1799 – såld i Amsterdam 1802. På grund av skada och kaptenens död gått till Batavia och där köpt socker, gått till Kapstaden på grund av läckage, senare uppbringad två gånger av engelsmännen.


2 responses to “Westergöthland | Fartyg | Fjärde Oktrojen, 1786-1806”

  1. Westergöthland byggdes inte i Göteborg utan i Gävle, vilket framgår av kommerskollegiets fribrev för Westergöthland utfärdat 1799. I fribrevet framgår dock inte vilket av Gävlevarven som fartyget byggdes vid, eller byggmästaren. Däremot noteras dess förste befälhavare Wilhelm Conrad Nisser. Fribrevet finns i original i Riksarkivet i Stockholm

Leave a Reply