Tag: 1776

  • Terra Nova | Fartyg | Tredje Oktrojen, 1766-1786

    Byggd på Terra Nova, 503 läster, 18 kanoner, 150 man 1:a resan: till Kanton, 19/1 1775-9/6 1776. 2:a resan: till Kanton, 18/1 1778-27/7 1779. 3:e resan: till Kanton, 4/4 1782-29/7 1783. 4:e resan: till Kanton, 29/4 1784-29/6 1786

  • Ostindiska kompaniet och frimurarna i Kina

    1787 gav Frimurare Ordens högste styresman Hertig Karl tillstånd att S:t Johanneslogen  Elisabeth kunde inrättas I Kanton. Två år tidigare 1785 fanns 21 stycken svenska frimurare och tillika anställda vid Ostindiska kompaniet på plats I kanton och det var troligen dessa som ansökte om att få bilda loge. ((http://www.frimurarorden.se/gpl/frim_i_vast/gpl_frimurare_i_vast_text_03_2.html)) Under den senare delen av Ostindiska […]

  • Vem var sjörövaren på Tvartorp?

    I en annan uppteckning från 1926 berättar Adolf Karlsson från Tvartorp, född 1860, följande historia: En sjörövare eller sjökapten Lindahl skall ha ägt Tvartorp. Denna hade varit ute i Kina och rövat mycket rikedomar, så att när han kom hem, tordes han inte slå sig ned någon annanstans än vid Tvartorp. En del sade, att […]