Tag: arkiv

  • Förteckning över Ostindiska Kompaniets skepp under fjärde oktrojen

    Dokumentet är ett originaldokument från Göteborgs Universitets scannade arkiv av kvarlämnat material från Svenska Ostindiska Kompaniet. Arkivet är scannat och sparat i formatet DjVu. Dokumentet här är konverterat till pdf. Dokumentet ligger också som en del till grund för sammanställning av Ostindiska Kompaniets fullständiga skeppslista. [display_podcast] Boktips: Läsebok för släktforskare: lär dig tyda gammal skrivstil

  • Läsebok för släktforskare: lär dig tyda gammal skrivstil

    Många arkiv innehållande handskrivna originaldokument finns i dag lättillgängligt via internet. Stor energi har lagts ner att tillhandahålla handskrivna dokument genom scanning. Sedan återstår det bara att tolka dessa dokument vilket inte alltid låter göra sig så lätt. Speciellt för generationen (undertecknad) som inte fick lära sig skrivstil. Här kommer ett tips på läsebok för […]