Tag: boklista

  • Ostindiska Kompaniets boklista

    Det stora svenska äventyret – boken om Svenska Ostindiska Compagniet Författare: Robert Hermansson Utgiven: 2003 Läsebok för släktforskare: lär dig tyda gammal skrivstil Författare: Henrik Anderö Författare: Elisabeth Thorsell Utgiven: 2007 Lasse i gatan : Kaparkriget och det svenska stormaktsväldet Författare: Lars Ericson Wolke Utgiven: 2007 Historien om Ostindienfararna Författare: Herman Lindqvist Utgiven: 2002 Från Kina Till Europa Boktitel: […]