Nov 052008
 

Ostindiska kompaniets första fartyg var ursprungligen döpt till Terra Nova, samman namn som varvet i Stockholm, år 1725 där det byggdes. Fartyget döptes om av kompaniet till Friedericus Rex Suecie efter att man fått en hel del hjälp från amiralitetet att utrusta och göra klart för den första Ostindien resan.1

byggd på Terra Nova, 200 läster, 20 kanoner, 100 man.

1:a resan:till Kanton, 9/2 1732-27/8 1733.
2:a resan till Kanton, 25/2 1735- 31/7 1736.
3:e resan till Kanton, 1/12 1737- 13/7 1739.
4:e resan till Bengalan, 5/4 1740- 12/8 1745.
5:e resan till Kanton, 1/1 1744- 12/8 1745.


Hänvisningar:

  1. sid 32, Det Stora svenska änentyret(())
Nov 042008
 

Byggd på Stora stadsvarvet, 387 läster, 27 kanoner, 140 man.

1:a resan: till Kanton, 13/2 1746- 24/1 1748.

Skeppet Cronprinsen Adolph Friederic tas över av Svenska Ostindiska Kompaniets andra oktroj. –> Cronprinsen Adolph Friederic | Fartyg | Andra Oktrojen, 1746-1766

Nov 042008
 

Byggd på Djurgårdsvarvet, 375 läster, 28 kanoner, 140 man.

1:a resan: till Kanton, 26/12 1748- 3/6 1751.
2:a resan: till Kanton, 20/12 1751- 5/7 1753.
3:e resan: till Kanton, 3/2 1754- 6/7 1755.
4:e resan: till Kanton, 3/1 1757- 3/9 1758.

Nov 042008
 

Byggd på Clasons varv, 350 läster, 30 kanoner, 140 man

1:a resan: till Kanton, 27/11 1750- 26/6 1752.
2:a resan: till Surat och Kanton, 8/4 1753- 5/6 1756.
3:e resan: till Kanton, 3/1 1758- 8/7 1759.
4:e resan: till Kanton, 26/2 1760- 12/8 1761.
5:e resan: till Kanton, -/2 1763- 12/8 1764.
6:e resan: till Kanton, 23/1 1765- 3/9 1766.

Nov 042008
 

Byggd på Terra Nova, 398 läster, 26 kanoner, 130 man.

1:a resan: till Kanton, -/12 1753- -/6 1755.
2:a resan: till Kanton, -/2 1756 – -/1757.
3:e resan: till Kanton, 25/2 1759- 20/8 1760.
4:e resan: till Kanton, -/1 1761, förolyckad 3/9 1761 på utresan i Kinesiska sjön.

Nov 042008
 

Byggd på Stora stadsvarvet, 402 läster, 26 kanoner, 134 man.

1:a resan: till Kanton, 5/1 1755- -/8 1756.
2:a resan: till Kanton, 3/1 1758- 8/7 1759.
3:e resan: till Kanton, 26/2 1760- -/8 1761.