Tag: Cron Prins Gustaf

  • Cron Prins Gustaf | Fartyg | Tredje Oktrojen, 1766-1786

    ritad av F.H af Chapman, 480 läster, 28 kanoner, 154 man. 1:a resan: till Kanton, 19/12 1767-24/6 1769. 2:a resan: till Kanton, 26/12 1769-23/6 1771. 3:a resan: till Kanton, 17/1 1774-16/6 1775. 4:a resan: till Kanton, 31/3 1780-23/6 1781. 5:a resan: till Kanton, 1/2 1782-26/7 1783. 6:a resan: till Kanton, 7/2 1785-22/7 1786.