Tag: Djurgårdsvarvet

  • Enigheten | Fartyg | Andra Oktrojen, 1746-1766

    Byggd på Djurgårdsvarvet, 375 läster, 28 kanoner, 140 man. 1:a resan: till Kanton, 26/12 1748- 3/6 1751. 2:a resan: till Kanton, 20/12 1751- 5/7 1753. 3:e resan: till Kanton, 3/2 1754- 6/7 1755. 4:e resan: till Kanton, 3/1 1757- 3/9 1758.

  • Adolph Friederic | Fartyg | Tredje Oktrojen, 1766-1786

    byggd som 60-kanoners örlogsskepp och ändrad till ostindiefarare på Djurgårdsvarvet, 450 läster, 24 kanoner, 160 man. 1:a resan: till Kanton, 16/12 1766-16/6 1768. 2:a resan: till Kanton, 15/12 1768-8/6 1770. 3:e resan: till Kanton, 10/1 1771-31/5 1772. 4:e resan: till Kanton, 9/1 1776-3/6 1777. 5:e resan: till Kanton, 31/3 1780-14/6 1781. 6:e resan: till Kanton, […]

  • Lovisa Ulrica | Fartyg | Tredje Oktrojen, 1766-1786

    Byggd på Djurgårdsvarvet, 380 läster, 24 kanoner, 140 man. 1:a resan: till Kanton, 16/12 1766-16/6 1768. 2:a resan: till Kanton, 9/1 1772-1/6 1773. 3:e resan: till Kanton, 7/3 1779-21/6 1780. 4:e resan: till Kanton, 21/12 1781-23/7 1783.