Oct 072008
 

Beställning Till på Skeppet År
Segelmakare Kanton Gustaf Adolph 1783
Segelmakare Kanton Sophia Magdalena 1786

Ostindiska kompaniet dokument och personer, 1731-18331

Externa resurser angående släktforskning och genealogi2


Hänvisningar:

  1. http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/djvu.xml?id=36&doc=36&page=67(())
  2. http://www.genealogi.se(())
Jul 292008
 

Beställning Till på Skeppet År
Skepsspredikant Kanton Lovisa Ulrica 1766
Skepsspredikant Kanton Adolph Fredric 1768
Skepsspredikant Kanton Lovisa Ulrica 1771
Skepsspredikant Cadiz Cron Prins Gustaf 1773

Ostindiska kompaniet dokument och personer, 1731-1833 1

Se även http://www.tomdahlstedt.se/soic.htm


Hänvisningar:

  1. http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/djvu.xml?id=36&doc=36&page=67(())
Jul 292008
 

Beställning Till på Skeppet År
Kapten Kanton Finland 1769
Kapten Kanton Sophia Magdalena 1773
Kapten Kanton Sophia Magdalena 1776

Ostindiska kompaniet dokument och personer 1731-18131


Hänvisningar:

  1. http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/djvu.xml?id=36&doc=36&page=32(())
Jul 282008
 

Beställning Till på Skeppet År
Förste Assistent Kanton Terra Nova 1781
3:e Superkargör Kanton Sophia Magdalena 1792

William Chalmers sista vilja, text Mikael Carlsson.1


Hänvisningar:

  1. http://www.chalmers.se/HyperText/ChalmersMagasin/nr2_2007/historiskt.pdf(())
Jul 282008
 

Beställning Till på Skeppet År
4:e Timmerman Kanton Götheborg 1787
3:e Timmerman Kanton Gustaf III 1791
4:e Timmerman Kanton Sophia Magdalena 1792
4:e Timmerman Kanton Sophia Magdalena 1794
3:e Timmerman Kanton Drottningen 1800

Ostindiska kompaniet dokument och personer, 1731-1813 1


Hänvisningar:

  1. http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/djvu.xml?id=36&doc=36&page=2(())
Jul 162008
 

Tionde serien. No. 1151                                                                 10 Mars 1767

Kontrakt emellan J. Abr. Grill å Svenska Ostindiska Compagniets vägnar och Kontrakt om Te sid 1Kinesiske handlaren Poankhequa,1 att denne senare till de ? Ostindiska Compagniets skepp “som ankommer till Canton detta år” skulle levferere 4550 Peckul Boheé the och 500 peckul ankoy Coryo, emot ett betingat pris af 15 Tael och 5 maes ? Peckul af 142 skålpund… forts2

Jag Poankhequa tillstår härmed att hafva med Herr Jean Abraham Grill, å Svenska

ostindiska kompaniets wägnar ingått kontrakt att till närmaste av kompaniets skepp som ankomma till Kanton detta år leverera fyra tusende femhundra och femtio Peckull sundt och gott Boheé Te, av bästa sorten fritt från al

l blandning, av god lukt och färg uti vattnet samt inga svarta och skadade blader; och femhundra Peckul av allra bästa sorten ankoy Coryo, fritt från grus och all slags blandning, emot ett betingat pris av femton tael och fem mes per Peckul av 142 Svenska skålpund… forts2

Kontrakt om te mellan Poankeyqua och Jean Abraham Grill


Hänvisningar:

  1. Den kinesiske handelsmannen och mandarinen Poankhequa finns avbildad på ett spegelporträtt som innehas av Göteborgs historiska museum. Portättet skall varit en gåva av Poankeyqua i samband med ett besök som den samme gjort i Göteborg. (Tore Frängsmyr, Ostindiska kompaniet, 1976, bild och bildtext s.58) Det finns dock inga belägg för att detta besök någonsin skett då sannolikheten för att en så högt uppsatt tjänsteman skulle ha företagit en så farofylld resa till avlägsna Sverige förefaller otroligt. (J Wirgin, Från Kina till Europa s.219) se även artikel om Afock- den första kines som besökte sverige (())
  2. Ostindiska kompaniet dokument och personer, 1731-1813(())(())