Tag: Djvu

 • Ahlbom Joh

  [TABLE=18] Ostindiska kompaniet dokument och personer, 1731-1833 ((http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/djvu.xml?id=36&doc=36&page=67)) Externa resurser angående släktforskning och genealogi ((http://www.genealogi.se))

 • Kinberg Johan

  [TABLE=16] Ostindiska kompaniet dokument och personer, 1731-1833 ((http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/djvu.xml?id=36&doc=36&page=67)) Se även http://www.tomdahlstedt.se/soic.htm

 • Ekeberg Carl Gustav

  [TABLE=15] Ostindiska kompaniet dokument och personer 1731-1813 ((http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/djvu.xml?id=36&doc=36&page=32))

 • Chalmers William

  [TABLE=14] William Chalmers sista vilja, text Mikael Carlsson. ((http://www.chalmers.se/HyperText/ChalmersMagasin/nr2_2007/historiskt.pdf))

 • Andersson Anders

  [TABLE=13] Ostindiska kompaniet dokument och personer, 1731-1813  ((http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/djvu.xml?id=36&doc=36&page=2))

 • Ahlberg Jean Olson

  [TABLE=12] Ostindiska kompaniet dokument och personer, 1731-1813 ((http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/djvu.xml?id=36&doc=36&page=2))

 • Anthelius Carl Samuel

  [TABLE=11] Matrikel ((Ostindiska Kompaniet, dokument och personer 1731-1813, sid.2))

 • Kontrakt angående inköp av te (1)

  Kontrakt emellan J. Abr. Grill å Svenska Ostindiska Compagniets vägnar och Kinesiske handlaren Poankhequa

 • Ahlberg Olof

  [TABLE=4]