Tag: evenemang

  • Historia i tiden: Svensk historisk forskning i förändring

    Rubrik: Historia i tiden: Svensk historisk forskning i förändring Plats: Stockholm,Kungl.biblioteket.Hörsalen Länk till evenemangsansvarig: Klicka här Beskrivning: Under senare år har den svenska historievetenskapen gått igenom stora förändringar. Antalet disputationer har ökat kraftigt, liksom antalet lärosäten där forskning inom historieämnet bedrivs. Samtidigt har historieforskningens inriktning förändrats i flera avseenden, inklusive de studerade tidsepokerna, sakområdena, geografiska […]