Sep 282008
 

Rubrik: Historia i tiden: Svensk historisk forskning i förändring
Plats: Stockholm,Kungl.biblioteket.Hörsalen
Länk till evenemangsansvarig: Klicka här

Beskrivning: Under senare år har den svenska historievetenskapen gått igenom stora förändringar. Antalet disputationer har ökat kraftigt, liksom antalet lärosäten där forskning inom historieämnet bedrivs. Samtidigt har historieforskningens inriktning förändrats i flera avseenden, inklusive de studerade tidsepokerna, sakområdena, geografiska undersökningsrummen och de teoretiska perspektiven. Inte minst har frågan om den nationella historieforskningens roll i samhället aktualiserats mot bakgrund av de senaste decenniernas ökade omvärldskontakter…

Läs mer om evenemanget genom att klicka på länken: http://www.kb.se/aktuellt/kalendarium/evenemang/2008/Oktober/Historia-i-tiden-Svensk-historisk-forskning-i-forandring/

Datum: 2008-10-16
Start :
15:00
Slutar:
16:30