Nov 042008
 

Byggd på Stora stadsvarvet, 450 läster, 30 kanoner, 150 man.

1:a resan: till Kanton, -/2 1762- -/8 1763.
2:a resan: till Kanton, -/2 1764- 24/7 1766.

Skeppet Finland tas över av Svenska Ostindiska Kompaniets tredje oktroj. –> Finland | Fartyg | Tredje Oktrojen, 1766-1786

Nov 032008
 

Övertagen från andra oktrojen, 450 läster, 20 kanoner, 150 man

3:e resan: till Kanton, 26/12 1769- 7/6 1771.
4:e resan: till Kanton, 15/1 1773- 4/6 1774.
5:e resan: till Kanton, 9/1 1776-19/6 1777.
6:e resan: till Kanton, 18/1 1778- 22/7 1779.
7:e resan: till Kanton, 31/1 1780- 19/7 1781.