Tag: Finland

  • Finland | Fartyg | Andra Oktrojen, 1746-1766

    Byggd på Stora stadsvarvet, 450 läster, 30 kanoner, 150 man. 1:a resan: till Kanton, -/2 1762- -/8 1763. 2:a resan: till Kanton, -/2 1764- 24/7 1766. Skeppet Finland tas över av Svenska Ostindiska Kompaniets tredje oktroj. –> Finland | Fartyg | Tredje Oktrojen, 1766-1786

  • Finland | Fartyg | Tredje Oktrojen, 1766-1786

    Övertagen från andra oktrojen, 450 läster, 20 kanoner, 150 man 3:e resan: till Kanton, 26/12 1769- 7/6 1771. 4:e resan: till Kanton, 15/1 1773- 4/6 1774. 5:e resan: till Kanton, 9/1 1776-19/6 1777. 6:e resan: till Kanton, 18/1 1778- 22/7 1779. 7:e resan: till Kanton, 31/1 1780- 19/7 1781.