Tag: Frankrike

  • Ostindiska Kompaniets upptakt

    Handel på hamnar “på andra sidan Godahopps udden” även kallat ostindien hade fram till Svenska Ostindiska Kompaniets bildande varit en affär för de vi den här tiden större sjöfartsnationerna så som Portugal, Holland, England och Frankrike. Portugal valde med hjälp av Vasco da Gama att segla österut längs med Afrikas kust medan Spanjorerna med hjälp […]

  • Maria Carolina | Fartyg | Fjärde Oktrojen, 1786-1806

    Byggd i Frankrike, 320 läster, 10 kanoner, 80 man 1:a resan: till Indien och Kanton, 30/5 1798-17/4 1800. 2:a resan till Kanton, 13/7 1801-23/9b1803. 3:e resan: till Kanton, 15/6 1804-1/3 1806.