Oct 252008
 

Många arkiv innehållande handskrivna originaldokument finns i dag lättillgängligt via internet. Stor energi har lagts ner att tillhandahålla handskrivna dokument genom scanning. Sedan återstår det bara att tolka dessa dokument vilket inte alltid låter göra sig så lätt. Speciellt för generationen (undertecknad) som inte fick lära sig skrivstil. Här kommer ett tips på läsebok för släktforskare och andra som har anledning att behöva hjälp med teckentolkningen från den ibland svårlästa 1700-talsstilen. I slutet av boken tar man också upp specialuttryck som man ofta stöter på: tidsord, titlar och yrken, namn, mynt, mått, vikt och förkortningar. Gå till bokhandel Du hittar exempel på 1700-tals skrivstil genom att titta på följande sidor på Ostindiska kompaniet:

Brev till Jean Abraham Grill från Olof Lindahl 3

Brev till Jean Abraham Grill från Olof Lindahl 5

Kontrakt angående inköp av te (1)

P.S. Hjälp till genom fylla igen "hålen [……] " i texten och skicka dessa till mig genom att lämna kommentarer i slutet av respektive artikel. Tack på förhand.

Oct 072008
 

Beställning Till på Skeppet År
Segelmakare Kanton Gustaf Adolph 1783
Segelmakare Kanton Sophia Magdalena 1786

Ostindiska kompaniet dokument och personer, 1731-18331

Externa resurser angående släktforskning och genealogi2


Hänvisningar:

  1. http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/djvu.xml?id=36&doc=36&page=67(())
  2. http://www.genealogi.se(())
Jul 292008
 

Beställning Till på Skeppet År
Skepsspredikant Kanton Lovisa Ulrica 1766
Skepsspredikant Kanton Adolph Fredric 1768
Skepsspredikant Kanton Lovisa Ulrica 1771
Skepsspredikant Cadiz Cron Prins Gustaf 1773

Ostindiska kompaniet dokument och personer, 1731-1833 1

Se även http://www.tomdahlstedt.se/soic.htm


Hänvisningar:

  1. http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/djvu.xml?id=36&doc=36&page=67(())
Jul 292008
 

Beställning Till på Skeppet År
Kapten Kanton Finland 1769
Kapten Kanton Sophia Magdalena 1773
Kapten Kanton Sophia Magdalena 1776

Ostindiska kompaniet dokument och personer 1731-18131


Hänvisningar:

  1. http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/djvu.xml?id=36&doc=36&page=32(())
Jul 282008
 

Beställning Till på Skeppet År
4:e Timmerman Kanton Götheborg 1787
3:e Timmerman Kanton Gustaf III 1791
4:e Timmerman Kanton Sophia Magdalena 1792
4:e Timmerman Kanton Sophia Magdalena 1794
3:e Timmerman Kanton Drottningen 1800

Ostindiska kompaniet dokument och personer, 1731-1813 1


Hänvisningar:

  1. http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/djvu.xml?id=36&doc=36&page=2(())
Jul 112008
 

Beställning Till på Skeppet År
Kvartermästare Kanton Sophia Magdalena 1792
Kvartermästare Kanton Gustaph Adolph 1794
Kvartermästare Kanton Gustaph Adolph 1796

Matrikel1

Död 27:e Oktober 1801


Hänvisningar:

  1. Ostindiska Kompaniet, dokument och personer 1731-1813, sid.1(())
Jul 112008
 

Beställning Till på Skeppet År
4:e Timmerman Kanton Gustaf III 1778
1:a Timmerman Kanton Sophia Magdalena 1780

Matrikel1

Död 1:a Januari 1782


Hänvisningar:

  1. Ostindiska Kompaniet, dokument och personer 1731-1813, sid.1(())