Tag: Götheborg II

  • Götheborg II | Fartyg | Fjärde Oktrojen, 1786-1806

    Byggd på varvet Viken i Göteborg, 530 läster, 20 kanoner, 170. 1:a resan: till Kanton, i konvoj med Prins Gustaf, 2/2 1788-13/5 1790. 2:a resan: till Bombay och Kanton,13/11 1791-12/6 1793. 3:e resan: till Kanton, 5/12 1795-förolyckad vid Kapstaden på utresan 8/3 1796